FNs bærekraftsmål 

Er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og silvilsamfunn.

Hva gjør vi?

Vi skal i forbindelse med vår årlige Miljøfyrtårnrapport finne ut hvordan vi kan fortelle om hva vi gjør i vår bedrift innenfor bærekraftsmålene. 

bedriftsnettverket_saltdal_fotografkarolineoapettersen (223) Servertbuffet.jpgServert bufféet ble innført på kroa under pandemien i mars 2020. Dette ble en permanent ordning, da matsvinnet ble betydelig redusert. Foto: Karoline O.A. Pettersen
 

Miljøfyrtårn

I februar 2020 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn sammen med de øvrige bedriftene i reiselivsnettverket i Saltdal.
Som miljøfyrtårnsertifisert reiselivsbedrift vil du som gjest oppleve at vi ønsker å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.

Dette gjøres gjennom:
- å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
- å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
- å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 2019-2022

- Vi skal fortsatt holde sykefraværet på et lavt nivå
- Vi skal redusere energiforbruket med 20 %
- Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 20 % og papiravfallet med 10 %
- Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 20 %
- Vi skal holde reise- og transportaktiviteten på et fortsatt lavt nivå
- Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
 

Tidligere engasjement i miljøarbeid

Miljø og bærekraft er viktig for oss, og vi har jobbet med miljøarbeid i en årrekke. Helt tilbake til 1998/1999 deltok vi i et pilotprosjekt (GRIP) Camping og hytter, arbeidshefte basert på erfaring fra tre campingbedrifter. Tommy Edvardsen fikk muligheten til å presentere bedriften og resultatet på et miljøforum i forkant av Reiselivsmessen i Oslo dette året.

I 1999/2000 hadde Lisa Grimstad verv i "Reiselivets Agenda 21 - miljøforum i Oslo". Hun satt også i en testgruppe for Økoturismeprosjektet for å utvikle kriterier for Norsk Økoturisme i 2006/2008.