Kontaktinformasjon og behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Nordnes Kro & Camping AS, Saltfjellveien 2201, 8255 Røkland behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Organisasjonsnummer: 981115260 – E-post: post@nordnescamp.no og Tlf. 75693855

Ulike begreper

Personopplysninger er bl.a. navn, telefonnummer, personnummer, IP-adresser m.m. Slik informasjon sammen med andre opplysninger kan føre til å identifisere personer.

Behandlingsansvarlig skal håndtere personopplysningene på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk (personopplysningsloven). Det er behandlingsansvarlig som skal bestemme formålet med behandlingen av slike opplysninger. Dette gjelder alle former for håndtering som eksempelvis lagring, analyse, registrering og innsamling.

Informasjon som samles inn

Det er ulik informasjon som etterspørres avhengig av hvordan vi blir kontaktet av deg. Enten det er via hjemmesiden, telefon eller via e-post. Dette kan være navn, e-postadresse, telefonnummer m.m.

E-post og telefon

Noen ansatte benytter e-post og telefon i dialog med kunder. I våre rutiner har den enkelte ansvar for å slette meldinger som ikke lengre er aktuelle å bevare. Sensitiv informasjon sendes ikke via e-post da vanlig e-post ikke er kryptert.

Nettside:

(www.nordnescamp.no) (www.tradisjonsmatdagan.no) (www.visitsaltdal.no)

Besøksopplysninger, utlevering til tredjepartskanaler, Cookies, Nettstatistikk

Booking:

VisBook/Booking.com samt vår egen online Booking på hjemmesiden

Facebook:

Facebook Pixel

Google analytics:

Vi skal i gang med Google analytics til statistikk og analyse. Statistikken inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Samtykke kan trekkes  

Da vil vi ta bort de opplysninger vi har om deg jf. §6 f i personvernloven.

Hvordan behandler vi våre opplysninger, oppbevaring og hvem deles den med?

Vi behandler personopplysninger og kjøpsdata så lenge kundeforholdet er aktivt. Bedriften har data som er lovpålagt å lagre. Vi har et eget kryptert område hvor slike opplysninger blir lagret digitalt. Data som vi ikke har behov for å lagre vil bli slettet etter våre rutiner. Det er kun daglig leder og driftsleder som håndterer denne type sensitiv informasjon i bedriften.

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi deler ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det skulle være en kundedialog mellom deg og oss og noen av våre samarbeidspartnere deler vi kun informasjon som: navn, telefonnummer og/eller e-post.

Rettigheter

Alle har rett til innsyn i data som er lagret i bedriften. Bedriften har data som er lovpålagt å lagre som person og kontaktinformasjon samt kjøpsdata basert på bestillinger. Du kan også kreve at feilaktige opplysninger rettes opp eller slettes.

Andre formål

Vi må opplyse deg om det nye formålet og gi deler av informasjonen på nytt, dersom bedriften skal bruke personopplysninger til et annet formål enn det det var opprinnelig tenkt.

Informasjonskapsler

De blir også kalt cookies og er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin hver gang du besøker nettstedet.

Hva bruker vi informasjonskapsler til og til hvilket formål?

Informasjonskapsler brukes kun som en støtte til funksjoner på nettstedet (eks. pålogging). I tillegg til å samle informasjon til eieren av nettstedet. Denne informasjonen brukes til å lage rapporter og forbedre nettstedet.

De fleste nettlesere innstiller på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for din nettleser, kan du gjøre dette via den aktuelle nettleserens sikkerhetsinnstillinger.