Miljhøfyrtårn

Som miljøfyrtårnsertifisert reiselivsbedrift vil du som gjest oppleve at vi ønsker å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.

Dette gjøres gjennom:

- å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
- å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
- å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 2019-2022

- Vi skal fortsatt holde sykefraværet på et lavt nivå
- Vi skal redusere energiforbruket med 20 %
- Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 20 % og papiravfallet med 10 %
- Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 20 %
- Vi skal holde reise- og transportaktiviteten på et fortsatt lavt nivå
- Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
 

Tidligere engasjement

Miljø og bærekraft er viktig for oss, og vi har jobbet med miljøarbeid i en årrekke. Helt tilbake til 1998/1999 deltok vi i et pilotprosjekt (GRIP) Camping og hytter, arbeidshefte basert på erfaring fra tre campingbedrifter. Tommy Edvardsen fikk muligheten til å presentere bedriften og resultatet på et miljøforum i forkant av Reiselivsmessen i Oslo dette året.

I 1999/2000 hadde Lisa Grimstad verv i "Reiselivets Agenda 21 - miljøforum i Oslo". Hun satt også i en testgruppe for Økoturismeprosjektet for å utvikle kriterier for Norsk Økoturisme i 2006/2008.

Ta gjerne kontakt med oss!