Miljøfyrtårn

I desember 2019 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn. I februar 2020 ble det en markering sammen med de øvrige bedriftene i reiselivsnettverket i Saltdal, da flere bedrifter ble Miljøfyrtårnsertifisert. Som miljøfyrtårnsertifisert reiselivsbedrift vil du som gjest oppleve at vi ønsker å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.
 

Nordneskroa 

Vi tilstreber oss å bruke lokale og norske råvarer i matproduksjonen på kroa. Der det finnes produkter som er økologiske som det er naturlig for oss å bruker, foretrekke vi det. Målsettingen er å øke denne andelen over tid. Matsvinn er vi opptatt av. Dette førte til at vi etter pandemien fortsatt har servert bufféet, fordi vi kaster mye mindre mat enn tidligere når folk kunne forsyne seg selv. Et annet eksempel er med tyttebær som vi bruker for å lage tyttebærgløgg. Lisa Grimstad fant ut at det var for galt å kaste dette. Da ble ideen om å bruke dette i ostekaken. Resultatet ble en syrlig ostekake - Tyttebærdrøm - som smaker helt fortreffelig. Derfor posjonerer vi å fryser ned tyttebærmassen etter at vi har laget gløgg. En bærekraftig kake!

 

bedriftsnettverket_saltdal_fotografkarolineoapettersen (223) Servertbuffet.jpg

Servert bufféet ble innført på kroa under pandemien i mars 2020. Dette ble en permanent ordning, da matsvinnet ble betydelig redusert. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Miljøpolicy

Nordnes Kro og Camping AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester. 

Dette gjøres gjennom:
- å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
- å ha gode "miljøverktøy" og retningslinjer i den daglige driften
- å ha fokus på en kontinuerlig vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
- å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 2023-2026

Vi har tatt til oss sertifisørens anbefalinger sammen med våre egne erfaringer fra den forrige miljøkartlegging.

1. Etter tre år som miljøfyrtårnbedrift ser at det under punktet Energi vi har det største potensialet til å oppnå miljømessige gevinster den kommende perioden. Målet vårt er å redusere energibruket med 20 %.

2. Vi skal fortsatt holde sykefraværet på et lavt nivå. Målet er å ikke overstige 2 %.

3. Vi skal forebygge og redusere matsvinnet på kroa.

4. Vi skal redusere den totale avfallsmengden for bedriften og redusere mengden av usortert avfall fra campingplassen.

5. Vi skal holde reise- og transportaktiviteten på et fortsatt lavt nivå.

 

Resultater av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet fra kartleggingen i 2018 og til 2022.

Vi har valgt her å ta utgangspunkt i klimaregnskapet, og har i tillegg sett på øvrige statistikker og rapporter. 
I 2020 og 2021 var det også pandemi i Norge og resten av verden som har hatt innvirkning på driften i disse to årene. 
Med utgangspunkt i de tidligere seks mål som vi satt oss så er vi fornøyd med resultaet, og vi har lært mye underveis.

Vi har greid å holde sykefraværet på et lavt nivå i bedriften.

Når det gjelder energi er 91.05 prosent i 2018 til 81.81 % i 2022. Disse tallene sier sitt, og det er på området Energi hvor innsatsen de neste årene må komme. Vi greide ikke å redusere energibruket med 20 %. som var målsettingen. Dette vil kreve fra små energisparende tiltak til kostbare investeringer, slik at kartlegging av strømforbruket på Kroa og Campingplassen vil være svært viktig. Vi må ha en totaloversikt og ha en gradvis opptrapping av dette arbeidet.

Innen avfall og gjenbruk har vi gått fra 0.89 % til 8.48 %. 
Vi har økt miljømerkede produkter fra 8 til 14. I tillegg har vi lagt om på deler av driften som går i en mer miljørettet vei eks. fra salg av souvenirer til lokale produkter og fairtrade. I våre innkjøpsrutiner stiller vi miljøkrav. >Det vi ser er at det er små variasjoner i transporten.

Nordnes Kro og Camping hadde et fotavtrykk som utgjør 38,10 tonn CO2 i 2022.
 

Tidligere engasjement i miljøarbeid

Miljø og bærekraft er viktig for oss, og vi har jobbet med miljøarbeid i en årrekke. Helt tilbake til 1998/1999 deltok vi i et pilotprosjekt (GRIP) Camping og hytter, arbeidshefte basert på erfaring fra tre campingbedrifter. Tommy Edvardsen fikk muligheten til å presentere bedriften og resultatet på et miljøforum i forkant av Reiselivsmessen i Oslo dette året.

I 1999/2000 hadde Lisa Grimstad verv i "Reiselivets Agenda 21 - miljøforum i Oslo". Hun satt også i en testgruppe for Økoturismeprosjektet for å utvikle kriterier for Norsk Økoturisme i 2006/2008.

 

FNs bærekraftsmål 

Er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og silvilsamfunn.