Under Tradisjonsmatdagan i 2019 hadde vi kortreist mat som tema. Vi serverte bl.a. tradisjonsrike retter av charolais storfekjøtt fra Akre Gård på Drageid og kvalitetslam fra Stolpen Gård i Øvre Saltdal.

 

Stolpen Gård

Drives av Maria Bredesen og Øyvind Stolpen. Gården har i 5 generasjoner drevet med utmarksbeite.

Maria bredesen og Øyvind Stolpen

Lammekjøtt

Lammekjøttet som vi leverer til restauranter og andre kunder er 100 % rent og naturlig, det er fordi dyrene går rett ut på innmarksbeite etter lamming og når lammene er store nok slippes lammene på utmarksbeite. Disse dyrene har verken spist silo eller kraftfor, de beiter i jarbrudalen hele sommeren på beiter som er svært rike på mineraler og har en frodig fauna.

Stolpen Gård

Flere produkter

Fra 2018 satser vi på flere produkter rett fra gården, retur av skinn fra lammene som går på høyfjellsbeite og lefsebaking fra gammelstua. Lefsene har en kvalitet som bare Mentors kone (Berit Stolpen) kan trylle frem med en oppskrift som har gått i generasjoner.

 

Kontaktinformasjon

Har dere spørsmål til vår matproduksjon eller ønsker innblikk i tradisjonsrik matproduksjon så er det bare å ta kontakt med oss på mobil: 917 25 025.
mat til lammene
 
Av og til selger Matkroken på Nordneskroa ulike produkter fra Stolpen Gård, Saltdal.

 

Akre Gård

Gården driftes av Per Drage og Tove Berre på Drageid i Saltdal. Begge har landbruksutdanning. Foto: Sverre Breivik.

Per Drage og Tove Berre

På gården produseres det kjøtt på den franske rasen charolais.

Charolais

 • Rasen har sitt utspring i Charolais-Brionnais-området midt i Frankrike.
 • Rasen har vært omtalt så langt tilbake som år 878.
 • Den var opprinnelig utviklet som trekkdyr, noe som resulterte i at rasen er stor av vekst med mye muskler. En såkalt tung rase.
 • Charolais kom til Norge på 1960-tallet, og er en av de mest populære kjøttferasene i landet.
 • Charolais er en kjøttferase, og brukes ikke til melkeproduksjon.
 • En viktig egenskap er at den har et høyt grovfôropptak (spiser mye silo, rundball, høy, beite) som gjør at den passer godt her nord hvor forholdene for grovfôrproduksjon er veldig gode.
 • På sommeren går dyra på beite og bidrar med det til å holde kulturlandskapet lyst og åpent.
   

Livet på Drage
 

- Hver vår (april/mai) kommer det 20 kalver til verden. Ku og kalv står alene i fødebinge 2-3 dager før de slippes sammen med andre kyr m/kalv. Ku og kalv går sammen i 6 mnd (skilles når dyra settes inn for vinteren).

- Alle dyra går ute fra ca. 1. mai – til snøen kommer.

- Om vinteren (oktober – mai) står alle dyra inne i fjøset, gruppert i binger etter kjønn og alder. Dyra går løse i fjøset, i såkalt løsdrift. Mordyra har tilgang til hver sin liggebås med  madrass, ungdyra har tilgang på madrasser i bingene og kalvene har et eget kalvegjømme med madrasser og fôrbryer.

- SPA: alle dyr blir klipt minst en gang i året, har klauvskjæring 2 ganger i året og har tilgang til kubørste hele året.

- I fjøset har dyra fri tilgang på fôr og vann, hele døgnet, sommer som vinter.

- Alle våre dyr er registrert i storfekjøttkontrollen med eget «personnummer», og her blir alt av opplysninger om dyret registrert (kalvinger, inseminering/paring, klauvpleie,
  vaksiner, sykdom etc).

- De dyra vi ikke skal ha selv blir solgt som livdyr (andre gårdbrukere kjøper dyra), eller de går til slakt til Nortura (eller til Nordnes).

- Vi er KSL-godkjent.

Kyr på Akre Gård

Kvalitet
 

Det stilles svært strenge krav til norsk kjøttproduksjon, både med tanke på kvalitet, dyrevelferd og generell sikkerhet i drifta.

Via kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikres kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker. Følger gården KSL er drifta i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper, og med det bidrar gården til norsk matproduksjon er:

 • Smittefri og uten skadelige fremmedstoffer
 • Etter forbrukernes ønsker med hensyn til utseende og smak
 • Produsert med god dyrevelferd
 • Produsert på en miljøvennlig måte
 • Produsert i et trygt arbeidsmiljø som sikrer god helse for yrkesutøverne

KSL er næringas felles kvalitetssystem for primærproduksjonen og er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Ku og kalv