Vertskapet på Nordnes!

Det er Tommy Edvardsen og Lisa Grimstad som er vertskapet på Nordnes Kro og Camping. Vi har et ansvar for at alle våre gjester skal trives og komme tilbake igjen. Dette gjelder om våre gjeste kommer til Nordneskroa for å spise eller de som ønsker å overnatte på campingplassen.

Forretningsidé, visjon, verdier og miljøarbeid

Forretningsidé  

- Vi skal tilby lokal- og tradisjonsmat
- Skreddersy konsepter basert på menyer etter sesongene
- Årlige arrangement gjennom "Tradisjonsmatdagan" for kunnskapsformidling

Visjon

"Å komme til oss skal være en opplevelse og man skal føle seg velkommen"

Vi skal realisere visjonen gjennom å yte service, ta vare på mattradisjonene, fortelle våre historier og sikre kvalitet på det vi leverer.
 

Kjerneverdier

- Gamle mattradisjoner
- Lokal tilhørighet
- Lokale råvarer
- Gode leverandører
- Lokale historier
- Det gode vertskap

En forankring av disse kjerneverdiene er de viktigste virkemidler for å nå våre mål.

Miljøarbeid

Vi ble sammen med de øvrige reiselivsbedriftene i reiselivsnettverket i Saltdal Miljøfyrtårnsertifisert 14. februar 2020.

Miljhøfyrtårn

Vi har jobbet med miljøarbeid i en årrekke. Helt tilbake til i 1998/1999 deltok vi i et pilotprosjekt (GRIP) Camping og hytter, arbeidshefte basert på erfaring fra tre bedrifter. Tommy Edvardsen fikk muligheten til å presentere bedriften og resultatet på et Miljøforum i forkant av Reiselivsmessen i Oslo.

I 1999/2000 hadde Lisa Grimstad verv i "Reiselivets Agenda 21 - miljøforum i Oslo. Hun satt også i en testgruppe for økoturismeprosjektet for å utvikle kriterier for Norsk økoturisme i 2006/2008.

 

 

Historien

Den spede start

Ideen om en campingplass ble født allerede tidlig på 70-tallet. Eiendommen lå idyllisk til helt inntil Saltdalselva. Rundt 1980 begynte de første vognene å installere seg på Nordnes under enkle forhold – to utedo og en dusj. På 80-tallet kunne bedriften tilby caravanfolket en åkerflekk for å dyrke sine egne poteter, men tilbudet måtte vike plass når behovet for utvidelse av campingplassen ble større. I 1984/85 ble de første hyttene bygd.

Dagny og Trygves sønn Tommy ble etter hvert mer involvert i driften, og i 1986 valgte Tommy å satse på en kombinert camping- og kioskdrift. Kiosken ble raskt et svært populært tilbud både for campinggjestene, lokalbefolkningen og andre veifarende. I 1989 overtok Tommy hele ansvaret for driften.

 

Stor utbygging

Et nytt moderne sanitæranlegg ble bygget på slutten av 80-tallet, og erstattet de enkle utedoene, til glede for alle gjestene. Den største hytta på campingen ble realisert gjennom et samarbeid med Saltdal videregående skole på Rognan. Dette var en stor hytte på 40 kvm som ble bygget ferdig på Rognan og deretter fraktet oppover til Nordnes med spesialtransport og stor ståhei en juninatt i 1992. Hytta er i dag kjent som Hytte 7.

 

Vanskelig omstilling

Fra begynnelsen av 90-tallet begynte utfordringene for alvor. Planene om en ny E6 gjennom Saltdal ville komme til å snu opp ned på hele driftsgrunnlaget. Valget sto mellom å legge ned eller satse for fullt. Valget var imidlertid enkelt. I planene lå bygging av en veikro og opprusting av campingplassen med utbygging av strømanlegg og kabel-TV til alle vognene og hyttene. Ombyggingen av campingplassen var ferdig i 1994, mens ferdigstillelsen av kroa skjedde samtidig som den nye E6 ble åpnet for trafikk i juni 1995. Byggeprosjektet ble svært kostbart og inntektene ble ikke som forventet. Dermed startet noen tunge år som endte med konkurs våren 1999. Etter en turbulent sommer fikk Tommy igjen overta anlegget 1. august 1999. Det nye driftsselskapet fikk navnet Nordnes Camp & Bygdesenter AS.

 

Omorganisering

I mars 2005 omorganiserte Tommy driften og leide ut kroa til Tove Berg, som sto for krodriften fram til 1. august 2006. Da ble krodriften igjen lagt inn under Nordnes Camp & Bygdesenter, med Tommy som ansvarlig krovert. Hun var kjøkkenansvarlig på kroa fram til høsten 2012.

 

Ny profil ga positive resulater

Den nye profilen til kroa ble etter hvert klar – vi skulle satse på norsk hjemmelaget tradisjonsmat og middagsbufféter.  Dette viste seg å være en fornuftig satsning, og i 2010 ble kroa kåret av DHL-Guiden til beste veikro mellom Bodø og Trondheim. I løpet av 4 år fra 2007 til 2011 doblet kroa sin omsetning.  Den positive utviklingen har fortsatt i årene etter, og i dag er Nordneskroa en spesialist på norsk tradisjonsmat!


Turistinformasjon

I 2007 etablerte vi en helårsåpen turistinformasjon (Grønn I) på Nordnes i privat regi. Bedriften har kompetanse for å kunne drive turistinformasjon samt oppfylle de krav Innovasjon Norge har satt for godkjenning av driften. Saltdal kommune ønsket et samarbeid med Saltdal Turistinformasjon og har en årlig samarbeidsavtale i perioden 1.6. til og med 31.8. Vi besøker bl.a. alle reiselivsbedriftene og distribuerer brosjyremateriell og oppdaterer turistinformasjon gjennom permer som ligger ute på reiselivsbedriftene og hos Saltdal kommune. Etter sesongen utarbeides en rapport om driften av turistinformasjonen i avtaleperioden.


Fiske og nordlys

Nordnes er blitt den store fiskecampingen i Saltdal for sportsfiskerne som strømmer til Saltdalselva i stadig større antall.  Nordnes er eneste lokale fiskekortselger, og vi selger kort for hele elva. Hyttene er gjerne forhåndsbestilt et år i forveien til fiskesesongen starter den 15. juli!
 
Fra vinteren 2012/2013 begynte det å komme nordlysturister hit.  De finner Nordnes som et godt og rimelig alternativ til å bo på kostbare hoteller lenger nord.  Svært mange kommer fra Polen.  De reiser gjerne med fly til Oslo eller Trondheim.  Derfra tar de tog til Røkland.  Der henter vi dem på stasjonen og gir dem en uforglemmelig opplevelse i løpet av 2-3 dager før de reiser hjem igjen samme veien.

 

Ny utbygging

Den gode utviklingen fortsatte i årene framover mot 2017.  Men den store ekspansjonen gjorde at kjøkkenet på kroa etter hvert ble for lite og behovet for en betydelig oppgradering ble derfor stort.  På våren 2017 ble en større ombygging av kjøkkenet gjennomført, og et helt nytt kjøkken sto klart til bruk før sommeren det året.  Samtidig ble det gjennomført en total restaurering av servicehuset på campingplassen.  Kostnadene for begge disse prosjektene kom på nesten 3 millioner kroner.  
 
Vi er nå inne i en prosess hvor vi jobber med en spissing av vårt konsept mot tradisjonsmat og videreutvikle bedriften for nyere tider!