Generelt

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjengitt nedenfor. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbruker er blant annet regulert i Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

 

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken. Disse opplysninger omhandler varen, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser. Eller korrespondanse mellom partene via e-post samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

Partene

Selger

Firmanavn: Nordneskroa (juridisk navn: Nordnes Camp & Bygdesenter AS)
Adresse:      Saltfjellveien 2201, 8255 Røkland
E-post:         post@nordnescamp.no
Telefon:       756 93 855
Organisasjonsnummer: 981115260
 

Kjøper

Den person som foretar bestillingen.

 

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken vises i Norske kroner og er inklusive MVA.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den andre part burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Ordrebekreftelse

Kjøper vil motta en ordrebekreftelse per e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris m.m. Er det avvik mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med selger umiddelbart.

Alle ordrer vil bli behandlet fortløpende.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøper skjer i etterkant ved at kredittgiveren (Kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

Levering m.m.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken: hentes, leveres (kun i nærområdet) etter avtale eller sendes.

Normalt vil varene komme frem innen 2-3 dager fra vi har sendt ut orderen kun mandager.

 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangler ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.


Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

 

Cookies

Cookies er tekstfiler som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret. Cookies brukes til å lagre logg-inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren er satt til å ikke akseptere cookies, vil man ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Kjøper kan enkelt endre på dette under innstillinger til nettleseren. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om kjøperen.

 

Klager

Ved klage vennligst ta kontakt med oss på: post@nordnescamp.no

 

Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister i anledning selgers betingelser, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.